Tillverkare av stegräknare, hälsoappar och smarta klockor rekommenderar ofta att vi tar minst 10 000 steg om dagen. Men målet att ta 10 000 steg, som många av oss antar är grundat på vetenskap, visar sig vara vara resultatet av slump och en historia som är lätt att minnas, snarare än forskning.

Enligt dr. I-Min Lee, en professor i epidemiologi vid T.H. Chan School of Public Health vid Harvarduniversitetet och en expert på stegräkning och hälsa, blev 10 000-stegsmålet populärt i Japan på 1960-talet. En klocktillverkare som hoppades kapitalisera på intresset för träning efter 1964 års olympiad i Tokyo, massproducerade en stegräknare som ett namn som när det skrevs med japanska tecken påminde om en man som går. Det kunde också översättas som "10 000-stegsmätaren" vilket skapade ett stegmål som genom decennierna på något sätt blev en del av vårt globala medvetande - och av stegräknare.

Men aktuell vetenskap visar att vi inte behöver ta 10 000 steg om dagen - vilket motsvarar drygt åtta kilometer - för hälsans skull eller för att leva längre.

Foto: Matthew Abbott / The New York Times.

En studie som gjordes 2019 av dr. Lee och hennes kollegor visar att kvinnor i 70-årsåldern som gick så få som 4 400 steg om dagen reducerade risken att dö i förtid med ungefär 40 procent, i jämförelse med kvinnor som tog 2 700 eller färre steg per dag. Risken för att dö i förtid sjönk bland kvinnor som gick mer än 5 000 steg per dag men fördelarna planade ut runt 7 500 dagliga steg. Med andra ord kunde äldre kvinnor som gick färre än de mytiska 10 000 dagliga stegen likväl leva avsevärt längre än de som gick ännu kortare.

En annan, mer omfattande studie av nästan 5 000 medelålders män och kvinnor av olika etnicitet som genomfördes förra året, fann på samma sätt att 10 000 steg inte är ett krav för att leva länge. Hos de personer som gick mer än 8 000 steg om dagen minskade sannolikheten att dö i förtid av hjärtsjukdomar eller andra sjukdomar med hälften jämfört med de som bara fick ihop 4 000 steg om dagen. Den statistiska fördelarna av ytterligare steg var små, vilket innebär att det inte vara några problem att ta ännu fler steg, upp och över 10 000-stegs strecken. Men de extra stegen bidrog inte med särskilt mycket extra skydd mot att dö ung.

I praktiken når få av oss 10 000-stegs målet. Enligt nyligen gjorda beräkningar tar de flesta vuxna i Nordamerika, Kanada och andra västländer färre än 5 000 steg om dagen.

Och om vi lyckas nå 10 000-stegsmålet verkar effekten vara efemära. I en berömd studie i Gent, i Belgien, 2005 utrustade man invånarna med stegräknare och uppmuntrade dem att gå minst 10 000 steg om dagen under ett års tid. Av de 660 män och kvinnor som slutförde målet nådde åtta procent 10 000-stegsmålet. Men i en uppföljningsstudie fyra år senare gick nästan ingen så mycket längre. De flesta hade återgått till sin ursprungsvana och tog lika många steg nu som de gjort innan studiens begynnelse.

De goda nyheterna är att utöka det antal steg vi tar idag med bara några tusen ytterligare kliv om dagen är ett rimligt, tillräckligt och uppnåeligt mål, säger dr. Lee. De formella rekommendationerna för fysisk aktivitet  som utfärdas av de Förenta staterna och andra länder använder tid, inte steg, som rekommendation. De föreslår att vi tränar oss minst 150 minuter per vecka, eller en halvtimme de flesta dagar, utöver att vi rör oss som en del av våra vanliga vardagsliv. Översatt till steg är det 16 000 stegs träning i veckan för de allra flesta, eller två till tre tusen steg om dagen de flesta dagar. (Två tusen steg är ungefär 1,6 kilometer.) Om vi, som många andra, tar ungefär 5 000 steg om dagen samtidigt som vi gör vardagssysslor som att handla eller hushållssysslor, kommer de extra två till tre tusen stegen att gör att vi hamnar på mellan 7 000 och 8 000 steg de flesta dagar, vilket tycker vara den optimala mängden, enligt dr. Lee.

Av: Gretchen Reynolds. Översättning: Per Grankvist. Publicerad med tillstånd från The New York Times Company .