Abort efter graviditetsvecka sex är förbjudet i delstaten Texas sedan den första september 2021. När lagen stiftades blev det den största inskränkningen i aborträtten sedan domslutet introducerades för ett halvsekel sedan. Bara sex veckor in i graviditeten är det ovanligt att kvinnan ens vet om att hon är gravid. Den här typen av abortlag kallas "hjärtslags-lagar" och förbjuder i praktiken abort efter att det är möjligt att upptäcka embryots hjärtslag.

Den här lagen skiljer sig från andra försök till abortförbud i Förenta staterna genom att det inte är offentliga tjänstemän som verkställer den, istället uppmanas privatpersoner stämma de som varit involverade i aborten. I praktiken innebär det att målet blir civilrättsligt och att inte bara läkare och abortkliniker riskerar att bli dragna inför rätta, utan också personer som till exempel skjutsar en kvinna till abortkliniken eller hjälper henne finansiellt. Om privatpersonen som lämnat in stämningen vinner målet har hen rätt till ett belopp på minst 10 000 dollar, som ska betalas av parten som stämts i målet.