Sedan den första september 2021 är abort efter graviditetsvecka sex förbjudet i delstaten Texas. Det är den största inskränkningen i aborträtten sedan den introducerades för ett halvsekel sedan.

Så tidigt in i graviditeten är det dessutom ovanligt att kvinnan ens vet om att hon är gravid. Den här typen av abortlag kalls "hjärtslags-lagar" och förbjuder i praktiken abort efter att det är möjligt att upptäcka embryots hjärtslag.

Den här lagen skiljer sig från andra abortförbud genom att det inte är offentliga tjänstemän som verkställer den, istället uppmanas privatpersoner stämma de som varit involverade i aborten. I praktiken innebär det att inte bara läkare och abortkliniker riskerar att bli dragna inför rätta, utan också personer som till exempel skjutsar en kvinna till abortkliniken eller hjälper henne finansiellt. Om privatpersonen som lämnat in stämningen vinner målet har hen rätt till ett belopp på minst 10 000 dollar, som ska betalas av parten som stämts i målet.

Abortlagen gör inget undantag för incest, våldtäkt eller kvinnans hälsa. Undantag kan eventuellt göras om graviditeter kvinnan riskerar att dö på grund av graviditeten. Andra konservativa delstater som Idaho, Oklahoma och South Carolina följer Texas exempel och vill också de förbjuda abort efter vecka 6.

I Pennsylvania röstade man nyligen ja till en proposition som förbjuder kvinnor att göra abort efter att de fått veta att fostret har Downs syndrom. I Arkansas har man föreslagit en lag som förbjuder all abort (inklusive då kvinnan utsatts för incest och våldtäkt) endast med undantaget då kvinnan riskerar att dö. I Alabama försöker man stifta en lag där läkare som utför aborter kan få ett fängelsestraff på 99 år.