Beslutet var befarat och innebär att domstolen ändrar en tidigare tolkning av landets grundlagar som gjorde abort lagligt i hela landet 1973. Domstolen beslutade att en nystiftad lag i Mississippi inte strider mot konstitutionen, trots att den förbjuder abort efter 15 veckors graviditet, vilket är åtta veckor tidigare än vad som tidigare varit tillåtet.

Därmed inträdde ett omedelbart förbud mot abort i nio delstater som tidigare röstat igenom sådana lagar men där man väntat på Högsta domstolens beslut för att få klarhet i om dessa lagar ska anses förenliga med konstitutionen. Fler delstater kommer klubba igenom liknande lagar den närmaste tiden, mot bakgrund av det nya beslutet, och på sikt förväntas 26 delstater begränsa rätten till abort.

I Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Missouri och South Dakota är abort numera helt förbjudet, även om graviditeten är en effekt av våldtäkt eller incest, och även om kvinnans liv är hotat. I Oklahoma, Utah och Wisconsin gäller samma förbud, men med undantag för våldtäkt och graviditet.

Att domstolens medlemmar respekterar tidigare beslut har varit en grundprincip i det amerikanska legala systemet, där men stått fast vid tidigare beslut även om man beslutat annorlunda i aktuella fall. Tanken är att det gör det juridiska systemet förutsägbart och stabilt, och att man därmed kan undvika oro i samhället.

Domstolen har likväl gått emot tidigare beslut när de ansett att det funnits goda skäl att göra det. Ett av de mest kända är fallet Brown v. Board of Education 1954, som satte stopp för ras-segregering i skolor och därmed ändrade domstolens beslut från 1896.

Kampen mot abort har pågått i decennier

Abort efter graviditetsvecka sex är förbjudet i delstaten Texas sedan den första september 2021. När lagen stiftades blev det den största inskränkningen i aborträtten sedan domslutet introducerades för ett halvsekel sedan. Bara sex veckor in i graviditeten är det ovanligt att kvinnan ens vet om att hon är gravid. Den här typen av abortlag kallas "hjärtslags-lagar" och förbjuder i praktiken abort efter att det är möjligt att upptäcka embryots hjärtslag.

Den här lagen skiljer sig från andra försök till abortförbud i Förenta staterna genom att det inte är offentliga tjänstemän som verkställer den, istället uppmanas privatpersoner stämma de som varit involverade i aborten. I praktiken innebär det att målet blir civilrättsligt och att inte bara läkare och abortkliniker riskerar att bli dragna inför rätta, utan också personer som till exempel skjutsar en kvinna till abortkliniken eller hjälper henne finansiellt. Om privatpersonen som lämnat in stämningen vinner målet har hen rätt till ett belopp på minst 10 000 dollar, som ska betalas av parten som stämts i målet.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!