Kunskap är en färskvara som ständigt måste förnyas för att förstå världen och vardagen. Förhållanden ändras ständigt, även i det förflutna. Exempelvis är det sättet vi ser på neandertalare idag inte hur man såg på dem för fem år sedan, på grund av nya forskningsrön. Samtidigt ställer samhällsutvecklingen ständigt nya krav på medborgarna att lära sig nya saker för att kunna hänga med i såväl vardagen som samtalen med vänner.

Skolan spelar en viktig roll för att lägga grunden till kunskap och att ge eleverna nödvändiga kunskaper för att hitta och bedöma fakta från trovärdiga källor. Lärarnas betydelse är också mycket stor. Många kan vittna om hur skickliga lärare haft förmågan att väcka en vetgirighet som hållit i sig hela livet.

Alla kan lära sig nya saker, om de bara vill. Det har aldrig varit så enkelt som nu att ta reda på saker och få tillgång till information som tidigare varit instängd i bibliotek och obskyra vetenskapliga publikationer. Det är goda nyheter för pedagoger, frisörer och alla som jobbar i yrken där man har behov av att kunna lite om mycket. Nyfikenheten är likväl en muskel som måste underhållas under hela livet, och i perioder räcker tiden helt enkelt inte till.

För snart fem år sedan startade Vad Vi Vet för att sprida faktagranskade förklaringar i olika kanaler. Idag använder hundratusentals svenskar Vad Vi Vet varje vecka för att bli allmänbildade med minimal ansträngning.

Genom att instifta en dag med fokus på allmänbildning vill Vad Vi Vet uppmärksamma nyttan och nödvändigheten av livslångt lärande, oavsett vad du är nyfiken på. Vi har valt den 16:e februari då årets första två månader ofta är en period där många bestämt sig för att lära sig nya saker, samtidigt som det ligger precis innan den traditonella starten för bokrean.

Vår förhoppning är att dagen ska vara ett tillfälle för alla som håller på med allmänbildning i olika former att prata om olika sätt att lära sig själv och lära ut kunskap till andra. En dag för pedagoger, folkbildare, nyfikna och sakkunniga att dela med sig av vad de lärt sig om konsten att bilda allmänheten inom vitt skilda ämnen.

Nytt pris hyllar allmänbildarna i samhället

Nyfikenhet är en viktig faktor för att vi ska utvecklas som människor och samhälle. Vi kommer därför även att dela ut ett pris till Årets allmänbildare, en person som varit duktig på att kittla vår vetgirighet, lockat oss att vilja ta reda på mer genom att göra förklaringarna lätta och roliga, eller som själva visat vad de lärt sig. Och som dessutom nått ut till en bred publik med detta.

Min förhoppning är att dagen också kan leda till att öka människors lust till att ta reda på saker, att lära sig själv nya grejer och att ompröva sina tidigare kunskaper genom att söka efter fakta.

Per Grankvist
grundare, Vad Vi Vet.