Foto: Ted S. Warren / AP / TT

Det vi vet nu är att valet inte kommer att avgöras idag, och att det också är helt normalt. Även i valen 1960, 1968, 1976, 2000, 2014 och 2016 kunde en segrare inte utses på valnatten.

Den onormala stora andelen poströster bidrar också till att saker tar lite längre tid. I Pennsylvania - en viktig vågmästarstat - kommer man att acceptera poströster i tre dagar till, så länge de är poststämplade den 3:e november.

Redan innan valet är det många som pekat på olika faktorer som gör att ett slutligt valresultat kommer att ta tid. Eftersom allt hänger på elektorsrösterna är det vågmästartstaterna som avgör. Det är därför mycket sannolikt att rösterna i dessa stater kommer att granskas och överklagas för att säkerställa att allt gått rätt till. På sätt och vis är det därför som vi förutspått att valdagen bara markerar del ett av valrörelsen och att den andra delen kommer att bli juridisk.