De två kamrarna i de Förenta staternas parlament, kongressen, är representanthuset och senaten. De sammanträder i olika delar av den byggnad som kallas för Kapitolium.

"Kongressen" är både namnet på USAs parlamentet och på mandatperioden (den nuvarande är den 117:e i ordningen). Kongressen är självständig och utgör en av de tre grundstenarna för den amerikanska demokratin, den lagstiftande makten.

De andra två är Vita Huset (regeringen), den exekutiva makten, och rättsväsendet, den juridiska makten. Ibland talar man även om medierna som en fjärde grundsten, den kontrollerande makten som bevakar att de andra tre sköter sig.

Representanthuset och senaten är likvärdiga i makt men olika stora (435 respektive 100 ledamöter) och de har olika befogenheter. Representanthuset har kontroll över budgeten och senaten måste godkänna utrikespolitiska avtal, som handelsavtal och nedrustningsavtal. Senatorerna måste också godkänna presidentens tjänstetillsättningar som domare, ambassadörer och ministerposter.

En annan skillnad är att senatorerna i senaten är valda på sex år och ledamöterna i representanthuset på två år. Det gör att de senare kampanjar för val och återval konstant, mer eller mindre.

Talmannens roll i representanthuset

Arbetet i senaten leds formellt av vicepresidenten som har i uppgift att fördela ordet och leda debatterna i kammaren. I praktiken gör vicepresidenten sällan detta, utan delegerar dessa uppgifter till andra och deltar därför sällan i det politiska arbetet. Ett undantag finns dock. Eftersom senaten har 100 ledamöter kan det bli en helt jämn röstfördelning, och då har vicepresidenten utslagsröst.

Representanthusets talman är en politiskt viktig roll, även om den vid en snabb blick inte ser särskilt politisk ut. Talmannen behöver inte nödvändigtvis vara medlem av representanthuset, men hittills har alla talmän varit det. Det är också ett ämbete som är också nummer två på tur i successionsordningen, efter vicepresidenten.

Talmannen väljs i början av varje kongress, d.v.s. efter varje allmänt val (vilket sker vartannat år) och är förutom institutionens formella chef också ledare av det parti som har majoriteten i representanthuset. På grund av det formella ansvaret deltar talmannen sällan i de politiska debatterna, utöver att svinga klubban och hålla ordning.

Representanthusets talman Nanci Pelosi svingar klubban. Hon representerar Demokraterna och Kalifornien och valdes med knapp marginal den 3:e januari 2021, för fjärde gången. Foto: Tasos Katopodis/Pool via AP och TT.