De två kamrarna i de Förenta staternas parlament, kongressen, är representanthuset och senaten. De sammanträder i olika delar av den byggnad i Washington D.C. som kallas för Kapitolium.

"Kongressen" är föresten både namnet på USAs parlamentet och på mandatperioden (den nuvarande är den 117:e i ordningen). Kongressen är självständig och utgör en av de tre grundstenarna för den amerikanska demokratin, den lagstiftande makten.

De andra två är Vita Huset (regeringen), den exekutiva makten, och rättsväsendet, den juridiska makten. Ibland talar man även om medierna som en fjärde grundsten, den kontrollerande makten som bevakar att de andra tre sköter sig.

Representanthuset och senaten är likvärdiga i makt men olika stora (435 respektive 100 ledamöter) och de har olika processer för att behandla lagförslag och olika befogenheter. Det är bara representanthuset som kan lägga fram nya skatteförslag och det är bara senaten som kan godkänna utrikespolitiska avtal, som handelsavtal och nedrustningsavtal, och tillsättningar av särskilt viktiga poster som ambassadörer och domarna i högsta domstolen.

En annan skillnad är att ledamöterna i senaten (senatorerna) är valda på sex år och ledamöterna i representanthuset på två år. Det gör att de senare kampanjar för val och återval mer eller mindre konstant.