Ångest är en helt naturlig kroppslig reaktion och existerar, liksom smärta, som en viktig funktion för människans överlevnad. Du kan få ångest i situationer där du känner dig hotad eller maktlös, detsamma gäller om du känner skam eller skuld, oroar dig för framtiden eller är rädd för att bli övergiven. Ångesten kan också få sin början i en oro över att ha ångest.

När du känner ångest aktiveras försvarsreaktioner i det sympatiska nervsystemet med en flykt- eller kamprespons (senare har man lagt till lamslagnings- eller frysningsrespons, d.v.s. att inte kunna röra på sig).
Sympatiska nervsystemet är en del av det autonoma nervsystemet som inte går att kontrollera med ren vilja, därför kan det kännas obehagligt att drabbas av en ångestattack. Du kan inte styra kroppen att göra som du vill.

När det autonoma nervsystemet släpper ut stresshormoner är det vanligt att kroppen reagerar med att spänna musklerna, andningen blir snabbare och hjärtat ökar i takt. Du blir för en stund också mindre känslig för smärta. Kroppens alarmsystem går igång och frigör stresshormoner.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!