Den långsamt växande antibiotikaresistensen är en kris för såväl miljö som folkhälsa i hela världen. År 2019 dog 1,2 miljoner personer i världen av antimikrobiell resistens. Det innebär dödsfall där patienten skulle ha överlevt ifall det skulle ha varit möjligt att bota infektionen med antibiotika. Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att antibiotikaresistensen kommer att ta tio miljoner liv världen över år 2050. Det är ett dystert besked, men än finns hopp.

Ett livsnödvändigt läkemedel med dödliga effekter

Antibiotika är ett av världens viktigaste läkemedel. Förutom att bota vanliga infektioner och inflammationer såsom urinvägsinfektion och lunginflammation, är det en livsviktig behandling i modern medicinsk sjukvård. Vid stora operationer och ingrepp som till exempel akuta kejsarsnitt, höftoperationer eller cellgiftsbehandling, är antibiotikan ofta en nödvändig efterbehandling.