Den långsamt växande antibiotikaresistensen är en kris för såväl miljö som folkhälsa i hela världen. Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att antibiotikaresistensen kommer att ta tio miljoner liv världen över år 2050. Det är ett dystert besked, men än finns hopp.

Ett livsnödvändigt läkemedel med dödliga effekter

Antibiotika är ett av världens viktigaste läkemedel. Förutom att bota vanliga infektioner och inflammationer såsom urinvägsinfektion och lunginflammation, är det en livsviktig behandling i modern medicinsk sjukvård. Vid stora operationer och ingrepp som till exempel akuta kejsarsnitt, höftoperationer eller cellgiftsbehandling, är antibiotikan ofta en nödvändig efterbehandling.

Som du säkert redan vet har överanvändningen av antibiotika lett till stora problem. När vi överanvänder antibiotika, kan bakterierna bli motståndskraftiga och risken finns att antibiotikan inte längre biter på bakterierna. För sjukvården betyder detta att patienter tar längre tid på sig att läka, och risken för andra infektioner och sjukdomar ökar då. I långa loppet leder resistensen till en större dödlighet. Enligt Europeiska Smittskyddsmyndigheten sker ungefär 25 000 dödsfall inom EU och i USA årligen på grund av antibiotikaresistens. I resten av världen ser det ännu dystrare ut.