Dessa villkor reglerar din prenumeration på Vad Vi Vet och gäller mellan dig och Bildningsaktiebolaget Vad Vi Vet, org. 559224-2845. Bildningsaktiebolaget Vad Vi Vet är utgivare av Vad Vi Vet och bestämmer därmed vilket innehåll som publiceras.

När du använder Vad Vi Vet godkänner du att vi hanterar din personliga information samt använder den för att skräddarsy upplevelsen på vadvivet.se och/eller för att kommunicera med dig med målet att hjälpa dig att snabbt bli mer allmänbildad.

Om du skaffat ett konto på Vad Vi Vet förbinder du dig även till att inte dela din inloggning med någon annan. Vi erbjuder flera möjligheter att dela prenumeration med andra, men alla användare måste ha egna konton på Vad Vi Vet. På så sätt kan vi skydda din personliga information, och hjälpa just dig att öka din allmänbildning inom aktuella ämnen.

Vad Vi Vet förbehåller sig rätten att uppdatera dessa användarvillkor när det passar, och att informera alla användare i samband med detta. En användare som loggar in på vadvivet.se anses ha godkänt villkoren.

Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till artiklar, bilder, webbplatser och annan information som du får tillgång till genom vadvivet.se ägs av Vad Vi Vet eller dess licensgivare. Att du skapar ett konto och använder Vad Vi Vet ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer hos Vad Vi Vet och ej heller att använda Vad Vi Vets varumärken och kännetecken.

Tillgänglighet

Vårt mål är att vadvivet.se alltid ska fungera så bra som möjligt men vi kan förstås inte lova att det inte ibland kan bli fel eller uppstå avbrott. Tjänsten är anpassade för nyare versioner av webbläsare. Vi kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av äldre versioner av sådana program. Observera att javascript och cookies måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet.

Ansvarsbegränsning

Vad Vi vet ansvarar inte för att det innehåll som tillgängliggörs via tjänsterna är korrekt eller fullständigt och inte heller för eventuella fel eller avbrott som sker. Eventuell skada eller förlust som uppkommer till följd av felaktigheter i innehåll eller till följd av fel eller avbrott ersätts inte, om inte annat uttryckligen framgår i dessa villkor.