Under våren har flera fall av apkoppor konstaterats i Europa. Sjukdomen är sällsynt men det finns vacciner som skyddar mot infektionen och lindrar symtom efter att man exponerats.

De flesta européer känner kanske inte till vad apkoppor är för något men det handlar om en sjukdom som upptäcktes för första gången i Danmark år 1958 bland apor som hölls som försöksdjur på Statens Serum Institut i Köpenhamn. Det är därifrån virussjukdomen fått sitt namn. För första gången påträffades sjukdomen hos människor på 1970-talet i Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) i Centralafrika. Det handlar alltså om en zoonos, en sjukdom som kan överföras från djur till människor.