I juli 2022 meddelade Världshälsoorganisationen att man utlyst ett globalt nödläge på grund av apkoppor.

Apkoppor är en sjukdom som upptäcktes för första gången i Danmark år 1958 bland apor som hölls som försöksdjur på Statens Serum Institut i Köpenhamn. Det är därifrån virussjukdomen fått sitt namn. För första gången påträffades sjukdomen hos människor på 1970-talet i Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) i Centralafrika. Apkoppor är med andra ord en zoonos, en sjukdom som kan överföras från djur till människor.

Eftersom viruset trivs i tropiskt klimat har sjukdomen främst förekommit i de västra och centrala delarna av den afrikanska kontinenten. Endast enstaka fall har tidigare konstaterats i andra delar av världen. Under våren och sommaren har ett flertal fall upptäckts på olika håll i världen, bland annat i Spanien och Storbritannien och USA. Folkhälsomyndigheten har också bekräftat ett antal fall av apkoppor i Sverige.

Folk köar för att få tillgång till ett vaccin mot apkoppor i New York den 8.e juli 2022. Under den senaste veckan har antalet fall av apkoppor fördubblats i staden när 141 personer testat positivt. Foto: Michael M. Santiago/ Getty Images / AFP via TT.
Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!