Covid-vaccinerna är effektiva och erbjuder både skydd mot att få sjukdomen och mot att bli svårt sjuk om man ändå skulle bli smittad. Däremot är inte skyddet hundraprocentigt, vilket är helt normalt. Detsamma gäller vaccinerna mot mässling, påssjuka och röda hund. Att några personer blir smittade trots att de är fullt vaccinerade är därför något man kan förvänta sig. Detsamma gäller om man redan haft covid-19 och upptäcker att man har det igen. Det är sådant som kan hända.

Den medicinska termen för att bli smittad av den sjukdom man vaccinerat sig mot är genombrottsinfektion, och definieras som att man blir smittad mer än två veckor efter att man fått fullgott vaccinskydd. Om man haft covid-19 och blir får en ny infektion efter mer än tre månader kallas det för återinfektion.

Det är mycket vi ännu inte vet

Det finns många som för fram egna teorier om hur vanligt förekommande återinfektion och genombrottsinfektion är, utifrån egna erfarenheter, saker de hört från vänner eller läst på internet. En majoritet av dessa teorier bygger på anekdotiska bevis och går därför inte att lita på.

Eftersom covid-19 är en sjukdom som bara funnits i två år pågår arbetet med att kartlägga sjukdomsförloppet. Det innebär att det ännu är mycket vi ännu inte vet. Bland de saker som vetenskapen försöker förstå är hur sannolikt det är med att bli sjuk trots att man blivit vaccinerad, hur ofta det förekommer, hur svåra symtomen blir, vilka grupper som löper högre risk att bli smittade och i vilken utsträckning personerna som insjuknar kan smitta andra.

Vi vet inte heller med säkerhet om och hur omikron-varianten skiljer sig från de tidigare tidigare alpha-, beta- och deltavarianterna när det gäller sjukdomsförlopp. Vi vet inte heller vilken motståndskraft de nuvarande vaccinerna erbjuder mot omikron.

Det här vet forskarna idag

Det har dock gjorts studier där antalet personer som ingår i studien är tillräckligt många för att resultaten ska anses vara trovärdiga, och där slutsatserna dessutom granskas av experter på området som inte själva deltagit i studien (s.k. referentgranskning eller “peer-review”).