[Publicerad i samarbete med FTI] För varje år som går, samlas en allt större andel av förpackningarna i Sverige in. Under 2021 återvann var och en av oss i genomsnitt 53 kg per person! Det är ett nytt rekord, och detta trots att året innan också innebar rekord.

Även om vi lämnar allt mer förpackningar till återvinning, har antalet återvinningsstationer varit i princip oförändrat de senaste åren. Idag kan du återvinna förpackningar av papper, glas, kartong, plast och metall på cirka 5000 återvinningsstationer i Sverige och varje år tillkommer några och andra försvinner. Förklaringen till att vi kan återvinna mer utan att stationerna blir fler är att Förpackningsinsamlingen, FTI, som sköter alla stationer, anpassar tömningarna efter hur stora mängder som lämnas till återvinning.

“Eftersom olika förpackningsmaterial hämtas av olika lastbilar kan vi justera tömningsfrekvensen av behållarna på återvinningsstationen, så att det hämtas mer ofta eller mer sällan”, förklarar Nicolas Torres-Vargas på FTI. “Det folk lämnar mest av är pappersförpackningar och plastförpackningar och därför töms de behållarna mer ofta.”

Hur ofta det töms skiljer sig alltså från station till station. Om det till exempel lämnas mycket grönt glas på en station kommer det att tömmas oftare där än på nästa station några kvarter bort, om glasmängden är mindre där.

Det här har gjort att på några av de populäraste återvinningsstationerna i centrala Stockholm töms vissa behållare tre gånger per dag! “På stationerna i storstäderna tömmer vi minst varannan dag, och de som är mest använda besöker vi varje dag” förklarar Torres-Vargas. Eftersom alla tömningar registreras kan du ta reda på hur ofta din närmaste station töms genom att besöka FTI:s hemsida, där du också kan se nästa planerade tömning för varje materialslag.

Idag källsorterar vi bara hälften av plastförpackningarna i Sverige, resten hamnar i soporna och ger helt onödig klimatpåverkan. När du lämnar förpackningarna i återvinningen (eller skickar barnen att återvinna), töm, platta till och vik ihop förpackningarna så får ännu fler förpackningar plats i behållarna. (Och skulle det någon gång vara så att de blivit jättefulla, kan du dessutom anmäla det till FTI så att de kan göra en extra tömning de närmaste dagarna.)

Foto: FTI

Stationerna städas oftare än du tror

FTI städar alla stationer regelbundet. Även det styrs efter behov men i genomsnitt brukar deras städpatruller snygga till runt stationerna mer än två gånger i veckan. (Även detta kan man se på FTI:s sajt och anmäla om städning behövs.)

De gröna behållarna är bara till för olika sorters förpackningar - allt annat ska lämnas på kommunala återvinningscentraler eller slängas i hushållssoporna. När någon dumpar andra saker, som soffor, gasoltuber eller flyttkartonger med skräp, gör det snabbt att stationen ser skräpig ut.

När det blir skräpigt beror det alltså oftast inte på att folk har slängt förpackningar utanför behållarna, utan på att någon ställt dit saker som inte hör hemma där.

FTI:s uppdrag är att samla in förpackningar för återvinning, inte att hämta eller återvinna andra saker och lastbilarna är inte heller utformade för det. Problemet är alltså inte att återvinningsstationen inte funkar, utan att en del använder den på fel sätt.

Läs mer om hur ofta din närmaste återvinningsstation töms och städas och vad som händer med alla förpackningar vi återvinner på fti.se