Att äga sin bostad är en dröm för många. En undersökning som Boverket genomförde 2014 visade att 80-85 procent (det varierar lite var i landet man bor) helst vill äga sin bostad. Tanken på lägre boendekostnader, möjligheten att själv kunna bestämma hur man vill ha det i sin bostad och en eventuell positiv värdeutveckling över tid är förmodligen några av de bidragande orsakerna till det. Men trösklarna in på den ägda bostadsmarknaden är ganska höga. Det krävs en kontantinsats, att du får låna av banken och att du har råd att bo kvar även om räntan och avgifter till föreningen stiger. Men, det betyder inte att det är omöjligt.

Börja med att räkna lite på vad som är möjligt utifrån olika bostadspriser. Det finns bra kalkyler på bankernas hemsidor som du kan ta hjälp av. Laborera lite med dem och försök ta reda på vad som krävs i termer av inkomst, egen insats (15 procent av bostadspriset) och vad som händer om räntan höjs. Fundera också på hur mycket du vill ha över av din inkomst när boendeutgiften är betald. För en del är boendet viktigast, för andra kanske det är helt okej att bo längre utanför stan för att exempelvis ha råd med en dyr hobby.

I genomsnitt lägger svensken ungefär en fjärdedel av sin disponibla inkomst på boendet. Det kan vara ett riktmärke att börja med. Men som sagt, fundera hur mycket du är villig att betala och ha gärna lite marginal för att boendeutgiften kan stiga. Räkna på vad som händer om räntan dubbleras eller om avgiften höjs med en tusenlapp till exempel.

Du har säkert sett äldre släktingar som har gjort en redig bostadskarriär under de föregående decennierna. Inflationen var hög och åt upp deras skulder, bostadspriserna har ökat mycket kraftigt och räntorna blev gradvis lägre under deras levnad. Det är dessvärre inget vi kan räkna med framöver.

Förmodligen kommer bostadspriserna att öka med några enstaka procent under de kommande åren, mer i linje med hur mycket våra inkomster ökar årligen. Så köp inte för att göra en stor vinst, köp framförallt för att bo. Kraven på egen insats och bankernas kalkyler finns där för att skydda dig som köpare mot eventuella bostadsprisnedgångar eller inkomstminskningar.