Likt många andra hälsotillstånd är det individuellt hur man upplever en bakfylla, men storleken på alkoholintaget påverkar också hur kraftiga symptomen blir. Hos några yttrar det sig som illamående, ångest, nedstämdhet och en öm kropp, hos andra som ont i huvudet och trög i tanken. Några tycks drabbas mycket lindrigt och tycks endast lite tröttare dagen efter.

Bakfylla uppstår när alkoholen lämnar kroppen. Forskarna vet faktiskt inte exakt vad det är som händer i kroppen, eftersom bakfyllan till stor del beror på biokemiska samband som kan vara vaga. Men några saker vet vi säkert.