Vare sig det handlar om en vit månad eller ett nytt gymmedlemskap är årsskiftet en tidpunkt då många bestämmer sig för att investera i sin hälsa.  Januari är också en månad då folk bestämmer sig för att gå ner i vikt. Att minska på alkoholintaget eller att öka på mängden motion i vardagen är små justeringar som kan få en att må bättre. Däremot finns det inga bevis på att bantningskurer är lösningen för en hållbar viktminskning.

Miljoner människor försöker årligen gå ner i vikt, de allra flesta misslyckas. Övervikt och fetma har ökat betydligt i alla industrialiserade länder under de senaste tre årtiondena. Folkhälsomyndigheten uppskattar att 52 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har övervikt eller fetma. Samtidigt finns det stora skillnader i förekomsten av övervikt och fetma mellan olika demografiska grupper. De bakomliggande orsakerna är också komplicerade. Studier visar bland annat att våra gener påverkar både aptit och viktminskning. På grund av sina gener har en del människor helt enkelt större aptit och svårare att gå ner i vikt. Generna påverkar också hur våra kroppar förvarar fett. Det finns med andra ord ingen koppling mellan övervikt och sämre självkontroll eller lathet.

Smal blev stark, men dieten består

Under de senaste åren har sättet vi talar om  kroppsvikt förändrats. I stället för att förespråka bantning och viktminskning talar man i stället om "wellness". Speciellt i reklamsammanhang har företagen bytt ut ordet smal mot stark. Också språket som används om olika maträtter och livsmedel har ändrats.