Vare sig det handlar om en vit månad eller ett nytt gymmedlemskap är årsskiftet och veckorna inför sommaren tidpunkter då många bestämmer sig för att investera i sin hälsa. Det här är också stunder då många människor bestämmer sig för att gå ner i vikt. Att minska på alkoholintaget eller att öka på mängden motion i vardagen är små justeringar som kan få en att må bättre. Däremot finns det inga bevis på att bantningskurer är lösningen för en hållbar viktminskning.

Miljoner människor försöker årligen gå ner i vikt, de allra flesta misslyckas. Övervikt och fetma har ökat betydligt i alla industrialiserade länder under de senaste tre årtiondena. Folkhälsomyndigheten uppskattar att 52 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har övervikt eller fetma.