Man vet sedan tidigare att hjärnan hos barn, som har upplevt våld och misshandel i hemmet, kan drabbas av depression och ångest på samma sätt som traumatiserade soldater. Nu visar det sig att ilskeutbrott, utskällningar och örfilar kan göra att den faktiska storleken på hjärnan påverkas och det gäller både amygdala och frontala pannloben. Amygdala reagerar på intryck och pannloben är viktig för att kunna planera, uppskatta tid och styra rörelser och känslor. Pannloben påverkar även bedömningsförmåga, minne och personlighet.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!