Grälar du och din partner mycket? Om svaret är ja, bra! Par som bråkar konstruktivt har en tio gånger större chans att fortsätta leva tillsammans jämfört med de som inte grälar alls.

I grund och botten handlar det om kommunikation och att undvika vissa känsliga ämnen kan vara mer skadligt för relationen än att konfrontera dem.

Det handlar såklart också om hur man gnabbas. Par som hanterar konflikter med ambitionen att lösa dem lever längre tillsammans jämfört med de som är ute efter att såra varandra.

Det finns många olika sorters konflikter, men ett tips som forskarna kommit fram till är att när någonting skaver i förhållandet är det klokast att fokusera på problem som har en tydlig lösning. Det kan till exempel vara vem som gör vad i hushållet, hushållsbudgeten eller hur man ska tillbringa fritiden. Att tillsammans komma fram till en utväg där båda är nöjda kan stärka äktenskapet.