👉
Förklaringen är producerad i samarbete med Danone. Den är faktagranskad enligt samma robusta principer som alla andra förklaringar på Vad Vi Vet.

Vinst är inte längre det enda sättet att mäta om ett företag är framgångsrik. Många moderna företagare strävar efter att ta lika mycket hänsyn till att deras miljöpåverkan är minimal och att de bidrar till samhället i stort, som de historiskt sett gjort till att hålla aktieägarna nöjda.

Vissa företag har gått ett steg längre och låtit sig B Corp-certifieras. Det innebär att de utvärderas vart tredje år av den oberoende ideella organisationen B Lab som säkerställer att företaget möter de högsta kraven på socialt ansvar och miljöhänsyn, att de är transparenta med vad de gör, samt att de både är välskötta och sköter sig väl i samhället. Kraven är höga och höjs konstant. Därför är det långt ifrån alla som ansöker om att vara B Corps som blir certifierade.

Bland de företag som är certifierade finns Patagonia, Ben & Jerrys och BodyShop. Alla sorters företag kan bli certifierade, oavsett bransch och storlek. Det viktiga är att de bland annat visar att de arbetar för ett mera inkluderande och mera hållbart samhälle med lägre ojämlikhet, färre personer i fattigdom och där de jobb de erbjuder är meningsfulla och med schyssta löner.

De senaste två åren har antalet B Corp-företag i världen ökat med 38 procent. Certifieringen är relativt välkänd i exempelvis Storbritannien och Förenta staterna där tusentals bolag gått med i rörelsen. I Sverige är det få företag som kan sätta B Corp-loggan på sina produkter och därför har märkningen varit näst intill okänd här.

Men det kan komma att ändras. Sedan ett år tillbaka är den franska mejerijätten Danones svenska dotterbolag B Corp-certifierat. “Vi är föregångare inom Danone-koncernen, och jag hoppas att vi också får med oss resten av familjen också” säger Richard Trechman som är chef för verksamheten i Norden och Baltikum.

Richard Trechman är chef för Danone i Norden. Foto: Danone.

Lång historia av ansvar

Danone är inte främmande för certifieringen eftersom man har en mycket lång historia av att framhäva vikten för företag att ta sitt samhällsansvar. Antoine Riboud, tidigare vd för Danone var en föregångare inom hållbarhetsfrågor. År 1972 höll han ett berömt tal vid en företagarkongress i Marseille, där han konstaterade att vinst inte kan vara det enda företagsmålet och uppmanade alla företag att förena“mänskliga och samhälleliga mål” med de ekonomiska verksamhetsmålen. “Ett företags ansvar slutar inte vid fabriksgrindarna.”

Sedan dess har man ansträngt sig för att leva som man lär. År 2020 blev Danone det första börsnoterade bolaget i Frankrike att ändra sina stadgar så att det står inskrivet att ekonomisk avkastning inte är enda målet, utan att det är lika viktigt att Danone bidrar till samhällets och naturens välmående.

På några år har B Corp blivit en global rörelse med fler än 6 000 certifierade bolag. Av dessa är ett trettiotal företag nordiska, varav endast nio finns i Sverige. Merparten av de nordiska B Corp-företagen är dock från Danmark, som uppenbart ligger i framkant i jämförelse med Sverige. Samtidigt är det viktiga inte var man startar, utan att man hela tiden förbättrar sig.

“Att ta ansvar i många led känns ju helt naturligt ur ett svenskt perspektiv, och jag jag tycka att det är lite konstigt att inte fler svenska bolag känner till eller genomgått B Corp-certifieringen!”, fortsätter Richard Trechman. “Därför hoppas jag att vi kan inspirera andra och visa att det är möjligt att bli certifierad, även för stora företag.” Trots att Danone har mer än 100 000 anställda som jobbar med varumärken som säljs på över 120 marknader har man satt som mål att alla dotterbolag och produkter ska vara certifierade år 2025, och de nordiska dotterbolagen har varit tidiga ut att bli certifierade.

Trechman beskriver det som att märkningen är för företag vad Fairtrade är för kaffe - ett enkelt sätt för konsumenten att verifiera att företaget tar ansvar i alla led. “I mer än 50 år har vi pratat om att Danones produkter både ska vara goda och göra gott. Genom att leta efter B Corp-stämpeln kan konsumenterna se att vi inte bara pratar, utan att vi faktiskt gör en massa också,” avslutar Trechman.

👉
Läs om hur Danone arbetar för att ta ansvar i samhället på Danone.com