Den banbrytande feministen, författaren, aktivisten, kritikern och universitetsprofessorn bell hooks avled 69 år gammal i sitt hem, i delstaten Kentucky i Förenta staterna, onsdagen den 15 december 2021. hooks texter skapade en grund för förståelsen kring inte bara feminism utan också intersektionalitet. Hon lyfte fram hur kön, etnicitet, klass, politisk inriktning och sexualitet är sammanflätade och påverkar en persons möjlighet att göra sig hörd. hooks verk handlar bland annat om hur antirasister och feminister måste inse att deras arbete för rättvisa på många sätt är samma kamp.

Under sin livstid skrev hooks ett trettiotal böcker som översattes till 15 olika språk. En av de kändaste är "Ain't I a woman, Black Women and Feminism, Feminist Theory: From Margin to Center and All About Love: New Visions" (1981) där hon skriver om hur rasismen och sexismen tillsammans påverkar svarta kvinnor och kan härledas till deras låga status i USA.

hooks föddes som Gloria Jean Watkins i delstaten Kentucky. Hon använde pseudonymen bell hooks för att hedra sin gammelmormor Bell Blair Hooks och insisterade att hennes namn skulle stavas med gemener för att föra fokus från henne själv som person till hennes verk.

Se bell hooks reflektera över sin gärning

I en intervju från 2020 reflekterar hooks över vad hon åstadkommit.