Svenska grundskoleelever får allt sämre resultat, visar en rapport från Skolverket. De senaste 20 åren har svenska elevers resultat försämrats markant – både jämfört med andra länder och tidigare år. Samtidigt visar flera studier att den nya läroplanen som infördes 2011 resulterat i en ökad psykisk ohälsa hos unga. Och en av tre grundskolelärare säger att en stor del av lektionerna går åt till att upprätthålla ordning i klassrummet. Frågan är hur vi löser skolans alla problem.

Enligt Skolverket finns det fyra huvudsakliga problem i skolan idag. Det handlar dels om en ökad segregering i samhället, dels en decentraliserad styrning av skolan, dels individualisering och till sist en undervisning som blir allt mer ojämn från skola till skola och ort till ort. Dessa problem har vuxit fram under lång tid.

Systemskifte lade grunden