Den svenska välfärdsstaten har långa anor som sträcker sig till 1930-talet och särskilt i internationella jämförelser betraktas landet som socialdemokratins arketyp. Till skillnad från många andra länder utanför Norden har Sverige exempelvis valt att betala ut olika typer av bidrag och stöd också till andra än låginkomsttagare eller arbetslösa.

En annan punkt där Sverige utmärker sig är det partiöverskridande stödet för välfärdssystemet. Även om det förstås finns skillnader mellan hur olika politiska partier vill fördela stöd från offentliga medel har det traditionellt funnits en vilja att hjälpa sårbara och utsatta grupper i samhället. (Under taggen ’Svensk politik’ kan du bekanta dig med de olika partiernas politiska ideologier.)