Astronomer har aldrig tidigare observerat mer än en planet som cirkulerar kring en stjärna på samma sätt som i vårt eget solsystem. De nya bilderna, tagna vid observatoriet i Chile (som Sverige delfinansierar), är därför anmärkningsvärda.

Bilden förställer den solliknande stjärnan TYC 8998-760-1 och de två planeter som omger den (i mitten och nere till höger). Bilden har framställts genom att man blockerar en del av ljuset från den stora stjärnan för att upptäcka svagare planeter och ringen runt solen är därför bara optiska effekter.

Solsystemet befinner sig ca 300 ljusår från vår sol. Observationen bidrar till ny kunskap om hur planeterna i vårt eget solsystem skapades och utvecklades.