I vanliga fall testas nya vacciner på en stor kontrollgrupp under flera år innan det börjar distribueras till allmänheten. I fallet med covid-19-vaccinerna skedde tester på stora grupper för att se om man kunde upptäcka några omedelbara negativa biverkningar men av uppenbara skäl fanns det inte tid att göra långtidsstudier. Eftersom det inte fanns några biverkningar som ansågs tillräckligt allvarliga godkändes nio vacciner i slutet av 2020 för användning med ett så kallat nödtillstånd.

Under 2021 ersattes dessa nödtillstånd med vanliga tillstånd i takt med att läkemedelsföretagen kunde visa att det inte heller fanns några långtidseffekter. Likväl fortsätter ansvariga myndigheter att följa upp biverkningar, för säkerhets skull, som vid alla nya läkemedel. Alla covid-19-vacciner är alltså lika testade som alla andra vacciner, och betraktas därför som lika säkra.

Att vi likväl hör om nya biverkningar beror inte på att vaccinerna är osäkra utan att systemen för att rapportera biverkningar funkar.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!