I Förenta staterna (samt i Kanada och Storbritannien) är februari också "Black history month". Då uppmärksammas enskilda svarta förebilder, politiker, idrottsmän och artister som Martin Luther King, Rosa Parks, Mohammad Ali, Maya Angelou och Barack Obama liksom hur den svarta minoriteten i USA bidragit till landets historia.

I skolor media och på kulturscener granskar och diskuterar man den svarta befolkningens historiska roll i USA. Yngre skolbarn får ofta som uppgift att välja en känd svart person och göra en presentation av hen, medan äldre diskuterar teman som till exempel psykisk ohälsa bland svarta, hiphopens historia, aktuella politiska frågor som berör svarta i USA och svart kultur. Många företag som Coca-Cola, Google och Target passar också på att föra mer eller mindre lyckade kommersiella kampanjer under den här månaden.

Black history month uppstod egentligen redan på 1920-talet som en vecka i februari då journalisten, författaren och historikern, Carter G. Woodson ville göra svartas historia mer lättillgänglig för allmänheten och samtidigt lyfta fram svarta förebilder. Woodson var själv den andra svarta mannen i USA:s historia att doktorera i historia från Harvard och använde sin kunskap i ämnet genom att under många år resa runt i landet och föreläsa om framgångsrika svarta kvinnor och män. Han skapade också material för lärare att använda i sin undervisning och försökte höja moralen bland den hårt diskriminerade svarta minoriteten i landet.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!