I år har bolagsskatten sänks bolagsskatten från till 20,6 procent. Förra året låg den på 21,4 procent och året innan dess på 22 procent. För företag med brutet räkenskapsår införs skattesänkningen successivt vartefter de har räkenskapsår som påbörjas under året.

Skillnaden är liten och påverkar sannolikt inte företagens verksamhet men sänkningen ska främst förstås som en symbolhandling, en gest till företagarna.

Förr i tiden var skattesatsen betydligt högre. På 1980-talet låg bolagsskatten i Sverige på 52%. I praktiken var dock skatteuttaget betydligt lägre eftersom det fanns gott lm generösa avdragsregler för investeringar och även för lagerhållning. I samband med skatteomläggningen 1990, den så kallade århundradets skattereform, sänktes bolagsskatten kraftigt, från 52% till 30%, samtidigt som avdragsmöjligheterna begränsades. Därefter har skatten sänkts ytterligare i flera steg under 1990-, 2000- och 2010-talet. Tendensen mot allt lägre bolagskatt finns i de flesta OECD-länder, inte minst bland EU-länderna. En bidragande orsak är ökad skattekonkurrens mellan länder.

Der är även intressant att kolla på vad som beskattas när man gör jämförelser mellan länder. Det som beskattas i Sverige är vinsten från bolagets verksamhet i Sverige, vilket gör att företag som skatteplanerar kan undvika vinst genom att låta ett utländskt dotterbolag skicka en faktura som minskar vinsten.

I USA har den federala bolagsskatten sänkts från 35 procent till 21 procent under Donald Trumps tid vid makten, och därutöver tillkommer delstatsskatt på mellan 4 och 12 procent. I USA är det dessutom intäkterna som beskattas, vilket gör att företag som skatteplanerar skickar fakturor till kunderna från utländska dotterbolag. Det går därmed inte att säga om Sverige har läge bolagsskatt än i USA, utan att titta på enskilda och jämförbara exempel.