Över 250 miljoner människor livnär sig på att odla och handla med bomull, vilket sysselsätter nästan sju procent av all arbetskraft i utvecklingsländerna. Nästan hälften av all världens textilier görs av bomull, en fiber från släktet Gossypium som ingår i familjen malvaväxter och som när den skördas kan tvättas, spinnas och vävas till textilier. Bomull behöver solsken, vatten i massor och frostfria vintrar vilket gör att man hittar den i Australien, Argentina, Västafrika och Uzbekistan.

De största producenterna i världen är Kina, Indien och USA, och eftersom USA inte förädlar bomullen i någon större utsträckning är man fortfarande är den största exportören i världen av bomullsbalar (vilket man varit ända sedan tiden för slavhandel).

Alla älskar bomull, inte minst insekter. Bomullsodling är därför intimt förknippat med bekämpningsmedel för att förhindra angrepp och i utvecklingsländer står bomullsodling för hälften av alla kemikalier som används i de länderna!

Det förgiftar marken, vattendrag och de som arbetar med bomull, men på senare år har det blivit bättre och bättre. Detta inte minst tack vare stora bomullsköpare som H&M och Ikea som aktivt agerat för att minska kemikalieanvändningen och ta fram en miljövänligare bomull.

Fortfarande används dock mycket konstgödsel i bomullsodling vilket släpper ut växthusgaser. Det går dessutom åt stora mängder vatten för att bomullsplantorna ska trivas, runt 20 000 liter vatten per kilo bomull. Ett initiativ för att ändra det är Better Cotton som med stöd av WWF arbetat med över 43 000 bomullsodlare i Pakistan för att odla smartare och minska sin vattenförbrukning. De som deltog använde 16 % mindre vatten samtidigt som de fördubblade vinsten, jämfört med de som inte deltog i programmet.

Konsumenter påverkar mycket

Även om det går åt mängder med vatten och energi för att odla bomull, tillverka en t-shirt och transportera den till oss går det även åt mycket energi och vatten när vi använder dem. För varje maskintvätt går det åt mellan 40 och 60 liter vatten så se till att du har en full maskin innan du tvättar.

Klimateffekten av sex vanliga plagg, ur ett livscykelperspektiv. Källa: Mistra Future Fashion

En del maskiner har särskilda tvättprogram för bomull som konstigt nog förbrukar mer vatten, upp till hundra liter per tvätt, enligt Energimyndighetens tester. Undvik dem. Och eftersom torktumlare använder upp till fem gånger mer energi än tvättmaskinen gör du dessutom klokt i att torka på tvättlina. Då kan du minska t-shirtens klimatpåverkan med upp till en tredjedel, enligt WWF.

Ett annat sätt att minska påverkan bomullsplagg är förstås att lappa och laga så länge det går, och att lägga dem i textilåtervinningen när de nått sin livstid. Numera går det nämligen utmärkt att återvinna bomull.


Uppdatering 201007: Uppgifterna gällande plaggens klimatpåverkan justerades till följd av nya rapporter.