Den 1:a februari 2021 lämnade Storbritannien formellt den Europeiska Unionen. Landets förhållande till EU har alltid varit komplicerat, även som medlemsland. I London har man under flera decennier skyllt på Bryssel för att vinna inrikespolitiska poänger. Brexit började därför som en idé för att återupprätta brittisk självständighet, som man uttryckte det, och slippa de begränsningar som en överstatlig byråkrati innebar för önationen.

Huvudargumenten i kampanjen för Brexit var att ett utträde ur EU skulle innebära att man skulle kunna använda flera miljarder pund varje år på hälsa, utbildning och forskning istället för att skicka dem till Bryssel.