Av de cirka 200 cancersjukdomarna som vi känner till är bröstcancer den vanligaste bland kvinnor. I Sverige insjuknar ungefär 20 kvinnor varje dag. Under 2020 fick 7 570 kvinnor i landet bröstcancer. Men prognosen är god, åtta av tio med bröstcancer överlever. Chansen att botas har förbättrats betydligt under de senaste årtiondena eftersom sjukdomen upptäcks i ett tidigare skede och dessutom har olika behandlingar blivit effektivare. Förbättrade metoder för att upptäcka cancer i ett tidigt stadium är förklaringen till att antalet bröstcancerfall ökat sedan 1970-talet.

Känn på brösten, gå på mammografi

De allra vanligaste symtomen på bröstcancer är till exempel knölar i bröstet eller i armhålan, förstorat eller hårt bröst, rodnad i huden och indragningar i huden på bröstet eller bröstvårtan. Även om knölar är det vanligaste symtomet är de allra flesta knölar inte cancer. Det är rätt vanligt att det bildas knölar i frisk bröstvävnad och också svullna bröstkörtlar kan orsaka knölar.

För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!