För att få en bra uppfattning om vad det kostar att äga ett fritidsboende bör man göra en budget. Enligt Sharon Lavie, privatekonom på Hypoteket, bör den innehålla besiktningskostnader, lånekostnader, fastighetskostnader, inredning / maskiner, löpande kostnader samt underhåll och reparationer.

Besiktningskostnader

Som köpare är det du som har undersökningsplikt vilket innebär att du ska undersöka huset för att se om det är några fel. Om du själv inte är expert på husbesiktningar kan det vara väl värt pengarna att anlita en besiktningsman som går igenom huset och berättar vilket skick stugan är i och vilka åtgärder som är nödvändiga.

Det är vanligt att man anlitar besiktningsman efter man vunnit budgivningen och då är det viktigt att få med i avtalet vad som ska gälla om besiktningsmannen upptäcker större fel. Det kan vara att ni har rätt att frånträda avtalet eller förlika om ett prisavdrag. Ibland krävs det olika besiktningsmän, exempelvis för att se över elinstallationer om stugan är gammal, ytterligare en annan för att provtrycka skorstenen om det finns en öppen spis och någon som kontrollerar vattenkvalitén om ni tar vatten från egen brunn.

Lånekostnader

Behöver du låna pengar kommer du behöva betala ränta och i många fall även amortera på lånet varje år. Sharon Lavie påminner om att man förutom köpesumman ska du även betala kostnaderna för lagfart och ibland även pantbrev. "Lagfarten är ett bevis på att du äger huset och du ansöker om lagfart hos Lantmäteriet. Kostnaden är 1,5 procent av den summa som är högst av köpeskillingen eller taxeringsvärdet. Pantbrev är ett dokument som används som säkerhet för ditt bostadslån."