Centerpartiet är landets främsta mittenparti. De framställer sig som medmänskligare än andra partier på högerkanten och som att de är liberalare än partierna på vänsterkanten när det gäller synen på avreglering av vård, skola och omsorg.

Under den senaste mandatperioden har de gång på gång markerat sin självständighet mot de andra blocken genom att än gå med på att stötta regeringen genom Januariavtalet, än krävt eftergifter i politiken för att godkänna budgetar. På många områden präglas partiets politik av pragmatism, snarare än ideologi.

Landsbygdsfrågor är viktiga frågor för partiet som en gång startade som Bondeförbundet, jordbrukarnas parti. Idag märks det dels genom att icke-storstads-perspektivet ofta syns i deras politiska förslag, dels genom att man hänvisar till sunt förnuft som på landsbygden (notera dock att man sällan säger "bondförnuft") samt för att landsbygden har många medelstora och små företagare som tillsammans kan skapa många jobb.

Partiledare Annie Lööfs småländska dialekt (hon är uppvuxen i Maramö utanför Värnamo) förstärker också bilden av ett parti som förstår landsbygden.

Politiken

Kärnan i partiets politik är enligt partiet övertygelsen om att alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön.

Samtidigt som partiet profilerat sig som både optimistiskt och modernt har man lyckats bibehålla bilden av att vara bondförnuftets parti.

Partiet har höjt ambitionerna på klimatområdet under den senaste mandatperioden men de är likväl otillräckliga. Svagheten i förslagen är att de i alltför hög grad präglas av teknikoptimism och av en ovilja att tala klarspråk om hur mycket våra levnadsvanor behöver förändras för att minska våra utsläpp så mycket som vetenskapen säger att vi måste.

Centerpartiet var det första partiet i Riksdagen med kvinnlig partiledare: Karin Söder ledde partiet mellan 1985–1987.

Partiet har ännu inte presenterat sitt valmanifest inför 2022 men när man läser på deras sajt påminner de viktigaste frågorna idag om de som man förde fram inför förra valet.

Centerpartiet vill bland annat göra det billigare för småföretagen att anställa (samma som 2018). De vill ha nolltolerans mot alla brott och fler poliser i alla delar av landet (samma som 2018). Partiet strävar också till att Sverige får en helt förnybar elproduktion (samma som 2018).