Vi vet ännu inte vad som gör att en del människor verkar vara extra smittsamma och varför andra inte ens uppvisar några symptom trots att de är sjuka. De så kallade superspridarna verkar ha något som gör att de sprider mer virus än andra, men det är ännu oklart om det har sin förklaring i biologin eller deras beteende.

Vi vet heller inte med säkerhet vad som orsakar ett svårt fall av covid-19, men det kan bero på en reaktion kallad för cykotinstorm, där kroppens immunsystem attackerar sina egna celler och vävnader istället för enbart viruset.

Hos rad virussjukdomar kan man se att de som uppvisar en högre koncentration av virus också blir sjukare - exempelvis hos influensa, HIV och SARS - och att de är mer smittsamma. Eftersom allt vi vet om SARS CoV-2 viruset bara är kunskap vi haft i drygt 12 månader finns det ännu inte tillräckligt fakta för att med säkerhet påstå att detta är fallet hos det aktuella viruset men det finns allt fler studier som pekar i den här riktningen. Det är också i linje med de faktorer som påverkat sjukdomsförloppet i MERS, ett annat coronavirus.

Enligt en studie som publicerats i the New England Journal of Medicine verkar det som om munskydd bidrar till att en större del av de som ändå blir smittade får asymptomatiska syndrom, medan de resten får lättare symptom. Det talar för att teorin om att dosen spelar roll stämmer.

En högre dos av viruset är uppenbart sämre än en liten dos, och många doser är på samma sätt sämre än få doser. Det kan också förklara varför en del ung sjukvårdspersonal drabbats trots att de inte befinner sig i riskgrupperna.

Om teorin stämmer påverkar det både smittspridning och sjukdomsförloppet på olika nivåer.

  • Individnivå: En person som infekteras med en liten förstados kommer oftare att utveckla en mildare form av sjukdomen än en person som fått en hög förstados. Detta oaktat andra välkända riskfaktorer som bidrar till hur svårt sjukdomsförloppet blir, exempelvis ålder och underliggande sjukdomar som exempelvis diabetes.
  • Klusternivå. En person med asymptomatisk infektion eller mild sjukdomsförlopp kommer i genomsnitt att sprida en lägre dos av viruset, samtidigt som sannolikheten för spridning är lägre. När personen smittar är sannolikheten hög för att den som blir smittad också får ett milt sjukdomsförlopp, jämfört med någon som blir smittad med en person med ett allvarligare sjukdomsförlopp. Detta skapar kluster av mildare fall och svårare fall.
  • Samhällsnivå. I vissa sammanhang, som tätbebyggd stadsmiljö med varierat klimat kommer risken för intensiva smittoutbrott vara högre under den del av året när man tillbringar den mesta delen inomhus, än i glesbefolkade områden eller områden där man tillbringar den största delen utomhus.