Eftersom en graviditet innebär förändringar i kroppen och immunsystemet vet vi dock att gravida kvinnor kan påverkas av en del andningsrelaterade sjukdomar. WHO råder därför gravida att ta särskild hänsyn till de rekommendationer som finns (tvätta händerna ofta, håll avståndet till andra) och att omedelbart vända sig till läkare om man upplever symptom som skulle kunna tyda på smitta (feber, torrhosta och andningssvårigheter).

Eftersom viruset är nytt finns fortfarande mycket få studier gjorda på gravida. I en av dem som publicerades i The Lancet i februari kunde man se några tecken på att viruset överförts från modern till barnen, även om studien bara bestod av nio kvinnor som testat positivt. I en studie av för tidigt födda, också den publicerad i The Lancet, fann man inga tecken på att viruset kommit från mamman via navelsträngen eller bröstmjölken.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att gravida som har riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes och fetma rådgör med sin barnmorska eller läkare och begränsar sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.


Uppdatering 200420
Artikeln uppdaterades med Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer.