Säkerhetsåtgärderna för att komma in i Vita Huset i Washington är rigorösa i vanliga fall, men har förstärkts ytterligare i coronatider. Personalen testas regelbundet, vissa varje dag. (Presidenten och vicepresidenten ingår i den kategorin.) Samtidigt som president Donald Trump driver på för att landet ska återgå till det normala - han har bland annat felaktigt hävdat att viruset kommer försvinna även utan vaccin - visar det sig dock att inte ens hans egen arbetsplats är säker.

President Donald Trump besvarar frågor från media vid ett evenemang i East Room i Vita Huset den 30:e april 2020. Foto: Tia Dufour / Vita Huset

Vicepresidenten Mike Pence leder presidentens särskilda aktionsgrupp mot coronaviruset. I mars konstaterades en person i hans stab smittad och på fredagen blev hans pressekreterare Katie Miller den andra i staben att testa positivt. Det orsakade förseningar i vicepresidentens program då sex medarbetare som varit i kontakt med Miller fick lämna Air Force Two för att testas innan planet kunde lyfta.

I torsdags kom beskedet att en av presidentens betjänter också testat positivt för covid-19. Mannen ingår en grupp personer från marinen som hjälper presidenten och hans familj med dagliga göromål och som även följer med vid resor. Vi vet dessutom att elva personer ur Secret service, styrkan som skyddar presidenten och vicepresidenten, bekräftats smittade.

Både Trump och Pence har uttryckt att de inte är oroliga för att bli smittade eftersom både de och de flesta de träffar testas regelbundet. (Källor i Vita Huset uppger dock att presidenten blev rosenrasande när han fick veta att betjänten var smittad. Donald Trump är känd för att vara germofob.) Vita Huset har likväl vidtagit ytterligare åtgärder efter att de två senaste fallen blivit kända.

Problemet är förstås att inkubationstiden är upptill fjorton dagar och att vi inte vet hur tidigt smittan kan upptäckas i tester. Dessutom träffar alla i Vita Huset andra människor varje dag och kan omöjligen säkerställa att dessa inte bär på viruset eftersom de kanske inte ens vet om det.

Sammantaget är fallen i Vita Huset ett bevis för hur svårbekämpat viruset är. Om inte ens nationens mest välbevakade arbetsplats med tillgång till obegränsade resurser kan hålla det borta, hur ska då folk känna sig säkra från viruset på vanliga arbetsplatser?