Vanlig influensa, även kallad säsongsinfluensa, är väldigt vanligt under vinterhalvåret. Symptomen är vanligtvis feber, huvudvärk och muskelvärk men även luftvägarna drabbas och ger upphov till hosta och nysningar.

För covid-19 är det i princip samma sjukdomstecken som gäller men listan är längre än så. Det är även vanligt att tappa lukt och smak. En del får diarré eller irriterade ögon. Vid allvarligare fall blir man andfådd och kan få problem med andningen, och då bör man kontakta läkare.

Sjukdomsförloppet är lite olika. När man insjuknar i  i influensa kan man väldigt snabbt känna sig sjuk medan covid-19 har en jämnare kurva. Det tar oftast 1 till 4 dagar från att du smittats av influensa tills att du märker av symptom (ofta feber), för covid-19 tar det mellan 3 och 5 dagar, men det kan dröja upp till 14 dagar.

Samtidigt ska man minnas att en del människor har väldigt få symptom, oavsett om det är influensa eller covid-19. De exakta orsakerna till att de varierar så mycket från person till person är ännu inte klarlagda men en faktor är hur stark deras immunitet är från tidigare infektioner eller vaccin.

Åtgärderna för att motverka att bli smittad funkar dock lika bra för båda sjukdomarna, och då särskilt att tvätta händerna. Att öppna fönstren när man är i rum med mycket människor är också bra, liksom att ha ansiktsmask när man inte kan hålla avståndet till andra. Du rekommenderas att vaccinera dig mot influensa även om du är vaccinerad mot covid-19.

Misstänker man att man har influensa eller covid-19 är det säkraste sättet att ta reda på vilket det är att göra ett test.