Risken för en svart person att smittas av corona är tre gånger så hög jämfört med en vit, och risken att dö är dubbelt så hög. Svarta är i högre grad intagna på sjukhus än andra etniciteter. De intagna är dessutom ofta yngre jämfört med vita coronapatienter. Samtidigt avfärdas svarta patienter med symptom oftare av läkarna än vita patienter med motsvarande symptom.

Att sjuk- och dödssiffrorna bland svarta är högre än bland vita handlar om strukturella problem som i praktiken beror på bland annat bristen på sjukförsäkring. En sjukförsäkring i USA kan kosta mer än tusen dollar i månaden för en familj. I många fall betalar arbetsgivaren den, men drygt 12 procent av den amerikanska befolkningen under 65 saknar sjukförsäkring. Det kan i längden leda till att kroniska sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar får utvecklas utan vård. De här personerna riskerar att dö tidigare och drabbas i större utsträckning av covid. Under 2020 sjönk den förväntade medellivslängden i USA med ett helt år och hos svarta män sjönk den med nästan tre år.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!