Under pandemin har det varit svårt att resa mellan medlemsländerna i den Europeiska Unionen och i många fall har man varit tvungen att sitta i karantän. I juni godkände Europaparlamentet kommisionens förslag om att införa ett gemensamt covidbevis (EU Digital Covid Certificate - EUDCC) och under våren har liknande beslut tagits i varje medlemsland. Det gör att den som ska resa i Europa enkelt och säkert visa att man har vaccinerats, testat negativt eller tillfrisknat från covid-19.

Målet med covidbeviset är att göra det lättare att resa fritt och att begränsningarna gradvis ska kunna hävas på ett samordnat sätt inom unionen. Intyget börjar gälla den 1 juli och kommer att användas ett år framöver i alla 27 EU-länder samt Island och Liechtenstein (Norge och Schweiz är i en testfas).

Det här innehållet covidbeviset

Beviset består av information om ditt namn, födelsedatum och bevisets utfärdandedatum, information om ditt vaccin och när du fick det samt ett unikt certifikat-id.

Testerna som erkänns i intyget är nukleinsyraamplifieringstester (NAAT, såsom RT-PCR-tester) och snabba antigentest. Senare kommer det också att inkludera återhämtningsintyg bekräftar att innehavaren tillfrisknat från en SARS-CoV-2-infektion efter ett positivt NAAT-test.

Covidintyget i sig är ingen resehandling. Det räcker inte för att resa, utan du behöver fortfarande pass eller någon annan form av id-handling. Du måste dock inte ha ett covidintyg för att resa, men med intyget går resan smidigare. Den som har EU:s digitala covidintyg slipper i princip testning och karantän.

Intyget utfärdas på svenska (eller något av de andra EU-språken) samt engelska. Det består dels av en QR-kod som visas digitalt eller på ett utskrivet papper, dels av en digital signatur som verifieras via ett EU-gemensamt system. Intyget är konstnadsfritt.

Bevisen utfärdas av ansvariga myndigheter i respektive land men delar teknisk infrastruktur och information med övriga medlemsländer. (Personliga uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.)

Så skaffar du dig ett digitalt covid-intyg

Grafik: eHälsomyndigheten.

  1. Du måste vara vaccinerad. Efter sju dagar rapporteras vaccinationen in till Nationella vaccinationsregistret, vilket är en förutsättning för att få beviset.
  2. Logga in med e-legitimation på covidbevis.se (öppnar 1 juli).
  3. Hämta, skriv ut eller spara ditt vaccinationsbevis. Beviset skickas även automatiskt till din digitala brevlåda, om du har en.
  4. Redo att användas. Kom ihåg att undersöka vilka regler som gäller för ditt resmål. Medlemsländerna har rätt att neka inträde om de känner behov av att begränsa resandet i en region till följd av ökad smittspridning.

Foto: STIL / Unsplash