Under pandemin har det varit svårt att resa mellan medlemsländerna i den Europeiska Unionen och i många fall har man varit tvungen att sitta i karantän. I juni godkände Europaparlamentet kommisionens förslag om att införa ett gemensamt covidbevis (EU Digital Covid Certificate - EUDCC) och under våren har liknande beslut tagits i varje medlemsland. Det gör att den som ska resa i Europa enkelt och säkert visa att man har vaccinerats, testat negativt eller tillfrisknat från covid-19.

Målet med covidbeviset är att göra det lättare att resa fritt och att begränsningarna gradvis ska kunna hävas på ett samordnat sätt inom unionen. Intyget börjar gälla den 1 juli och kommer att användas ett år framöver i alla 27 EU-länder samt Island och Liechtenstein (Norge och Schweiz är i en testfas).

Det här innehållet covidbeviset

Beviset består av information om ditt namn, födelsedatum och bevisets utfärdandedatum, information om ditt vaccin och när du fick det samt ett unikt certifikat-id.

Testerna som erkänns i intyget är nukleinsyraamplifieringstester (NAAT, såsom RT-PCR-tester) och snabba antigentest. Senare kommer det också att inkludera återhämtningsintyg bekräftar att innehavaren tillfrisknat från en SARS-CoV-2-infektion efter ett positivt NAAT-test.

Covidintyget i sig är ingen resehandling. Det räcker inte för att resa, utan du behöver fortfarande pass eller någon annan form av id-handling. Du måste dock inte ha ett covidintyg för att resa, men med intyget går resan smidigare. Den som har EU:s digitala covidintyg slipper i princip testning och karantän.

Intyget utfärdas på svenska (eller något av de andra EU-språken) samt engelska. Det består dels av en QR-kod som visas digitalt eller på ett utskrivet papper, dels av en digital signatur som verifieras via ett EU-gemensamt system. Intyget är konstnadsfritt.

Bevisen utfärdas av ansvariga myndigheter i respektive land men delar teknisk infrastruktur och information med övriga medlemsländer. (Personliga uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.)

Så skaffar du dig ett digitalt covid-intyg

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!