Det finns två olika sorter av D-vitamin som vi får i oss antingen genom den mat vi äter eller i form av vitamintillskott: D2 och D3. D2 finns i svampar, speciellt sådana som odlats i starkt UV-ljus, medan D3 finns i olika animaliska produkter såsom fisk, ägg och rött kött. Dessutom berikas flera olika mjölkprodukter och margariner med D-vitaminer.

D-vitamin är egentligen ett samlingsnamn för vissa näringsämnen som vi äter samt ett hormon som våra kroppar producerar. Under de ljusa månaderna producerar våra kroppar också D3-vitamin då huden får solljus, dessutom får vi i oss av näringsämnet genom att äta en mångsidig kost.

Livsmedelsverket rekommenderar att vissa grupper tar D-vitamin i form av tillskott. Dessa är bland annat småbarn, som ännu inte fyllt två 2 år, personer som fyllt 75 år och alla de som inte äter fisk eller D-vitaminberikade livsmedel.