Foto: Erik Johansen / NTB via TT.

Danmarks motsvarighet till Sveriges riksdag heter Folketinget och håller till i Christiansborgs slott i centrala Köpenhamn. I folkmun kallas det "borgen" vilket förklarar namnet på den populära serien med samma namn. Folketinget har en kammare med 179 ledamöter. 175 av dessa väljs i Danmark. Två platser är reserverade till Grönland, två till Färöarna.

Ledamöterna väljs i direkta, proportionella val. Danmark har till skillnad från Sverige inga fasta mandatperioder. Istället bestämmer statsministern när valet till folketinget ska hållas. Det kan ske när som helst, men senast fyra år efter föregående val.