Antalet döda i sviterna av Covid-19 och spridningshastigheten är två oroande faktorer som placerat Italien i strålkastarljuset. Italien är det land i världen som har drabbats allra värst av coronaviruset i förhållande till folkmängden, och även dödligheten tycks vara högre än i andra länder. I skrivande stund rapporteras mortaliteten för de som insjuknat i Covid-19 vara hela 9,51 % i Italien, jämfört med 0,42 % i Tyskland eller 1,57 % i Sverige (Notera att dessa siffror förändras från dag till dag.)

Gamla drabbas hårdast

För att förstå skillnaderna i dödlighet mellan Italien och övriga länder måste man se till de bakomliggande orsakerna. I en studie som publicerades har den italienska hälsomyndigheten ISS försökt hitta mönster bland de två tusen personer som avlidit innan den 20:e mars 2020.

Det första man konstaterar i rapporten är att medelåldern av de avlidna är 78,5 år, och att endast 1,1% var under 50 år. Det stämmer väl med analyserna av de som insjuknat i det enskilda land som haft flest fall av Covid-19, Kina.

Det andra som konstateras i rapporten från ISS att 99 % av de italienska patienterna hade bakomliggande sjukdomar. De vanligaste inkluderade högt blodtryck (77 %), hjärtrelaterade sjukdomar (63,3%) och diabetes (34 %). Endast tre patienter (0,8 %) hade inga bakomliggande sjukdomar. (Både högt blodtryck och diabetes är mycket vanliga tillstånd, framför allt bland äldre. Studien drar inga slutsatser om i vilken utsträckning de aktuella sjukdomarna haft avgörande betydelse för dödsfallen, utan konstaterar bara att patienterna hade dem. )

Likt Italien har Tyskland en hög genomsnittsålder på sin befolkning. Tyskland är på nummer tre i världen, med 21,1 % över 65 år, att jämföra med Italiens 22,4 % och Japan med 26 %. Likväl är dödligheten i Italien i genomsnitt 20 gånger högre (och ännu större är risken bland äldre). Men åldern tycks därmed inte ensamt förklara varför fler äldre dör i Italien eftersom demografin trots allt liknar den i Tyskland. Förklaringen är snarare hur spridningen skett.

Smittan överraskade Italien men inte Tyskland

Coronaviruset kom till troligen till Italien via en flygpassagerare från Wuhan. Regionen runt Milano är den region i Europa som har mest kontakt med Kina och många immigranter hade dessutom firat det Kinesiska nyåret i hemlandet. Vem den första personen är har inte kunnat klarläggas, men den personen smittade i sin tur andra som spred smittan vidare i sin tur. Det dröjde inte så länge innan viruset spred sig runt Milano i Lombardiet, den region där flest fall upptäckts.

De italienska myndigheterna var sena med att ta hotet på allvar och oroade sig mer för hur landets ekonomi skulle påverkas än de epidemiologiska effekterna. Inledningsvis testade man dessutom bara de som uppsökte sjukvård. Det innebar att de äldre som befann sig i riskgrupperna utvecklade symptomen och därmed hann smitta andra, innan de fick vård. Det innebar också att de patienter som sökte upp sjukvården var i sämre skick eftersom de var i en senare fas, än i Tyskland där testerna kom igång direkt.

Tyska patienter yngre, friskare och upptäcktes tidigare

De första tyska patienterna som smittades besökte karnevaler i Italien i mitten av februari medan andra fick viruset i skidorter i norra Italien och Österrike. Flera skolor var också platsen för de första utbrotten i Tyskland, också det en effekt av sportlovsfirande i de drabbade regionerna. En förklaring till att Covid-19 tycks mindre dödlig i Tyskland kan enligt experterna bero på att det startade bland yngre som har lindrigare symptom och sällan dör. Det ska jämföras med några av de tidigaste utbrotten i Italien som skedde på ålderdomshem där patienternas förutsättningar är de omvända.

I Tyskland började testa patienter väldigt tidigt efter utbrottet upptäckts, och gjorde det dessutom i stor skala. Det leder till att andelen smittade som rapporterats blivit större i Tyskland än i Italien som hade ett stort mörkertal under en längre tid, att behandlingarna kunnat ske i ett tidigt skede, och dessutom att de behandlade varit i fysiskt bättre skick.

En tredje förklaring är att de tyska åldringarna i allmänhet lever ett mer isolerat liv än sina italienska jämnåriga. Det kan ha skyddat dem i det här fallet. I Italien bor också de gamla i större utsträckning i generationsboende, med barn och barnbarn.

Det finns alltså flera förklaringar till att dödligheten är högre i Italien än i Tyskland och många andra länder, men huvudorsaken är att man inte lyckats skydda sina äldre. Italien är skräckexemplet som har lett till de svenska myndigheternas strategi är att göra vad man kan för att hålla viruset borta från sjukvården, äldreomsorg och svenskar som är 70 år eller äldre, samt andra riskgrupper. Lärdomen är att vidta åtgärder så fort som möjligt efter det att de första fallen upptäckts för att undvika de höga dödstal som vi sett i Italien.