När Ryska federationens president Vladimir Putin gav order om att genomföra vad han kallade en “särskild militär operation” i ett tv-tal den 23:e februari uppgav han att huvudskälet var att skydda människor “som lidit av övergrepp och folkmord under åtta års tid, utfört av regimen i Kiev”. I samma tal underströk han att Moskva inte hade några planer att ockupera ukrainska territorier, enbart att, som han kallade saken, avnazifiera och avmilitarisera landet.

Någon grund för dessa påståenden finns inte. Även om Ryssland upprepat dem många gånger har man aldrig publicerat fakta som kunnat verifieras av någon annan. Det finns dock andra faktorer där presidenten har haft goda skäl att känna oro.

Övergrepp och folkmord?