Rekommendationer istället för restriktioner är kärnan i den svenska strategin för att bekämpa coronaviruset. Den bygger på vikten av att uppnå flockimmunitet vilket är ett centralt begrepp i väntan på något virus. Den i andra länders ögon radikala idén att uppmuntra folk att tillämpa sunt förnuft istället för att låsa in dem utgår från en pragmatisk inställningen att det på sikt är omöjligt att stänga ute viruset.

Det Folkhälsomyndigheten eftersträvar är att låta alla bli smittade, men i lagom takt för att inte intensivvården ska bli överbelastad och så småningom uppnå flockimmunitet. (Dessutom rekommenderade man sjukvården att öka kapaciteten, vilket lett till att intensivvårdplatserna fördubblats i Sverige.)

Innan det finns något vaccin är immunsystemet det enda skydd vi har mot viruset. När man rör sig bland andra motionerar man immunsystemet vilket gör att det är i bättre kondition att bekämpa virus än när man isolerar sig och skyddar immunsystemet. För att veta hur många som är smittade och hur nära vi därmed är att uppnå flockimmunitet genomför Folkhälsomyndigheten slumpmässiga tester av befolkningen.

Tvärtemot vad många antar är dock Sverige inte mindre drabbat än andra länder. Vi har fler dödsfall per miljon invånare än många andra (varav hälften skett på ålderdomshem). Det finns dock en osäkerhetsfaktor i statistiken: olika länder räknar dödsfallen på lite olika sätt.

Sverige har betydligt fler döda döda per capita än andra länder. Men sättet vi hanterar smittan skiljer sig radikalt åt. Källa: QZ utifrån data från 200422

Fast ett - akutfasen

Vi vet idag att alla länder överraskades när smittspridningen börjat i deras länder, trots tidiga och oroande rapporter från andra länder. Den förta fasen har i de flesta fall varit präglad

av vad som inte kan beskrivas som något annat än olika grader av panik. När ett land inför kraftiga restriktioner i rörelsefriheten för sina medborgare - som många gjorde - är det ett sätt att försöka pausa spridningen. Men det hindrar inte spridningen helt och hållet, och framförallt minskar det inte risken för att spridningen tar fart igen när man lättar på restriktionerna.

Många befarar att den här pandemin ska följa samma mönster som spanska sjukan gjorde för hundra år sedan. Den pandemin pågick under två år 1918-1920 och drabbade befolkningen i flera vågor. Det anses klarlagt att en bidragande orsak till spridningen var de stora truppförflyttningar som gjordes mellan olika territorier under krigets sista år. Tvärtemot vad många hävdar går det dock inte säkert att veta om den andra vågen var dödligare än den första, huvudsakligen beroende på att rapporteringen av antal insjuknade var bristfällig, precis som nu.

Den svenska strategin: lev som ungefär vanligt men med större avstånd och jobba hemma om du kan. Det har glesa ut trafiken på gator och trottoarer så att en vanlig vardag i Stockholm numera känns som en söndag förmiddag. Fot: Per Grankvist / Vad Vi vet

Strategier för fas två

Idag finns inget som tyder på att coronaviruset skulle gå över snabbt. Kampen för att begränsa viruset “är ett maraton, inte en sprint” som vice statsminister Isabella Lövin uttryckte det i en intervju med BBC.

Däremot tycks spridningshastigheten ha minskat i många änder. I hårt drabbade länder som Spanien, Frankrike, Italien rapporterar myndigheterna om att antalet smittade inte stiger lika brant längre och att man tycks nått en platå där antalet insjuknade är konstant eller till och med minskande. (Detta gäller även Sverige). Det innebär dock inte alls att dessa nationer “segrat över viruset, “något som Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern hävdade (och senare fick ta tillbaka) när de släppt på restriktionerna.

Det enda som den minskade spridningshastigheten innebär att man har tid att börja tänka bortom den akuta fasen och planera för nästa steg, eller fast två, där man kan börja lätta på restriktionerna och låta medborgarna röra sig friare igen. (Här är planerna för Spanien, Frankrike, Italien.) Och det är i diskussionerna kring fas två som Sverige numera lyfts fram som ett intressant exempel över hela världen.