Att det tog 34 år innan utredningen kring mordet på Olof Palme kunde avslutas beror i huvudsak på en rad allvarliga misstag som gjordes i det inledande skedet. Samtidigt har polisens förmåga att utreda den här typen av brott utvecklats rejält sedan 1986. Agerande som idag anses vara amatörmässiga kan alltså vara en del av standardprocedurerna då.

Likväl bedrevs utredningen inte på ett klanderfritt sätt omedelbart efter mordet, och det har fått långtgående konsekvenser. Hur polisen agerar för att säkra vittnesmål och teknisk bevisning under tiden efter mordet är alltid en avgörande faktor.

Den främsta faktorn till att åklagare och utredare anser att all pekar på att en nu avliden huvudmisstänkt ensam genomförde dådet och därmed avslutar arbetet, beror på en generationsväxling i utredningen. Under 2016 gick merparten av de tidigare medarbetarna i utredningen gick i pension. Därefter rekryterades nya medarbetare som började om från början och gjorde en grundlig genomgång av vad man faktiskt visste om händelsen. En ny åklagare tillsattes våren 2017. Den så kallade Palmegruppen har under de senaste åren bestått av en spaningsledare, två kriminalinspektörer och en civil utredare.

Hans Melander, spaningsledare och Krister Petersson, chefsåklagare, på presskonferensen där de meddelade att utredningen läggs ner. Foto: Polisen

Palmeutredningen är en av världens mest omfattande mordutredningar. Det har uppskattats att det för en person med vana att läsa juridiska texter tar runt nio år bara att läsa igenom materialet! Den innehåller 22 430 olika tips och teorier om stort och smått. Omkring 90 000 personer förekommer i utredningen (det är något fler än de som bor i Solna kommun). Drygt 10 000 är förhörda (vilket motsvarar är något färre än de som bor i Vaxholm) varav många dessutom hörda flera gånger (rekordet är 41 gånger). Så många som 134 personer har erkänt mordet (vilket är två normalstora röda bussar med folk, eller 1,25 ledbussar) varav 29 erkänt direkt till polisen. Fyra tusen fordon har kontrollerats (vilket är 25% fler än det finns parkeringsplatser i Skärholmens Centrum.)

Men nu är utredningsarbetet slut. Äntligen.