Det är en ansiktsmask av N95-typ som normalt används av byggnadsarbetare vid rivning eller av målare för att skydda sig själva från att andas in finkorniga partiklar. Betäckningen N95 betyder att maskerna blockerar minst 95 procent av partiklarna i luften. ⁠

Det är dessa masker som sjukvården använder sig mest av, och efterfrågan är större än tillgången. 3M är en av de företag som tillverkar dessa masker och man har mångdubblat produktionen för att försöka tillfredsställa efterfrågan.⁠

De är dock inte avsedda för oss vanliga människor, inte ens i virustider. Det bästa skyddet vi kan skaffa oss är att inte träffa människor utanför de vi bor med. Alltså inte ens vänner eller släktingar. N95 maskerna är för de som inte har något val, och som arbetar med att hjälpa andra i kritisk situation.