För det första finns rätten att mötas eller ordna demonstration inskriven i grundlagens andra kapitel. Här omnämns både mötesfriheten, "frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk" och demonstrationsfriheten, "frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats."