• Viruset är av coronatyp, vilket innebär att det i elektronmikroskop har ett kronliknande utseende (corona = krona på latin) till följd av sitt hölje med utskott runt om.
  • Själva viruset heter SARS CoV-2, vilket står för Severe Acute Respiratory Syndrome COronaVirus nummer 2, eftersom det är det andra SARS-viruset som upptäcks.
  • Covid-19 är namnet på sjukdomen som viruset orsakar och även det är en förkortning. ”co” att det är från coronastammen, ”v” för virus, ”id” för “infectious disease”, infektionssjukdom och ”19” är det årtal sjukdomen upptäcktes. (⁠I löpande text är rekommendationen att såväl corona com covid-19 ska skrivas med små bokstäver.)

Det finns ett stort antal virus som tillhör corona-familjen. De allra flesta finns hos djur men några av dem kan smitta mellan djur och människor. De sju sorter som kan smitta oss ger varierande symtom. Några orsakar vanlig förkylning medan de två varianterna SARS och MERS orsakar luftvägssjukdomar.⁠

Virusen i coronafamiljen smittar på lite olika sätt men i huvudsak via kontakt eller droppsmitta (t.ex. hostningar och nysningar). De är inte luftburna vilket innebär att viruset alltså inte kan hänga kvar i luften av sig själv. ⁠Spår av viruset verkar finnas kvar på olika ytor i små mängder vilket gör att det är regelbundet göra rent ytor man ofta tar på, exempelvis sin telefon.

Enligt Folkhälsomyndigheten blir de flesta av oss förmodligen infekterade av förkylningsvarianten av coronavirusen någon gång i livet. Den variant som sprider sig nu är en ny version av coronaviruset och vi vet ännu inte tillräckligt mycket om det ännu för att forskarna ska kunna ta fram ett vaccin, även om man arbetar på det.