Många platser i världen har upplevt onormalt väder de senaste veckorna. De västra delarna av Förenta staterna har upplevt extrem hetta och omfattande skogsbränder, gränstrakterna mellan Tyskland, Belgien och Nederländerna drabbades av omfattande översvämningar, och i både Kina, Storbritannien och Sverige har det regnat oerhörda mängder på kort tid på sina platser.

Även om inte enskilda väderförhållanden kan kopplas till klimatförändringarna så är det sammantaget tecken på hur växthuseffekterna påverkar klimatet. Det gör att dessa väderfenomen sker oftare och med större intensitet än tidigare.

Två brandmän från Kaliforniens brandkår sätter eld på marken för att skapa en brandgata och hindra en skogsbrand att sprida sig. Arkivfoto 210726: Noah Berger / AP via TT.

I åratal har fattiga länder varnat för klimatförändringarnas effekter som långvarig torka, omfattande skyfall, skogsbränder och stormar. Det vi sett under de senaste veckorna är ett tecken på att dessa väderfenomen även drabbar de rika länderna i världen. Klimatförändringarna sker inte längre långt borta, utan här hemma.

De nationer som drabbats nu tillhör dessutom de som släppt ut mest växthusgaser genom historien och som därmed bidragit mest till klimatförändringarna. I takt med att utsläppen fortsätter kommer vädret att bli än mer extremt. Det som idag är onormalt kommer att betraktas som normalt de kommande åren om vi inte minskar våra utsläpp rejält.

De fem största utsläpparna sedan 1970, mätt i miljoner ton per år. Källa: Our World in Data.


Även om Sverige inte tillhör dessa länder släpper vi ändå ut mer per person (ca 8 ton / år) än väldigt många andra länder.

De personliga utsläppen varierar mycket, även inom Sverige. Lite förenklat kan man säga att ju mer du tjänar, ju mer klimatpåverkan har du. Flygresor, bilresor, icke-vegetarisk mat och privat konsumtion är de områden som i störst utsträckning bidrar till dina personliga utsläpp.

Eftersom de konsumerar mer har de rikaste i Sverige därmed större klimatpåverkan än de som inte tjänar lika mycket. Alla har dock lika stort ansvar för att minska sina utsläpp så mycket de kan för att inte bidra till extremvädret