Egentligen är det fel att tala om en sjukdom. Diabetes är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar med olika orsaker med den gemensamma nämnaren att andelen glukos i blodet är för högt. Typ 1 och Typ 2 är de vanligaste sjukdomarna, följt av LADA (en form av Typ 1) och Graviddiabetes.

För att kunna leva normalt tillsätter man insulin som reglerar blodsockernivåerna. Sjukdomarna går inte att bota, vilket gör att man får leva med dem hela livet. Om man inte följer råden för hur man ska hantera sin diabetes kan de leda till döden.

Typ-1-diabetes orsakas av att kroppen slutar bilda insulin. Det kan bara ges i injektioner, så en person med typ 1-diabetes måste tillföra insulin från dag ett i sin sjukdom.

Typ 2-diabetes är mer komplex. Vid typ 2-diabetes bildar kroppen fortfarande insulin men utan att få önskad effekt. Det beror dels på att kroppen saknar förmågan att öka insulinproduktionen i tillräcklig mängd när blodsockret stiger efter exempelvis en måltid. Dels är kroppsvävnadernas förmåga att utnyttja det naturliga insulinet nedsatt, vilket kräver extra tillskott. Många personer som har typ 2-diabetes är överviktiga och fetma är en av orsakerna till att kroppscellerna förlorar sin känslighet för insulin.