De 27 medlemsstaterna i den Europeiska Unionen har gett upp en del av sin egen självständighet för att vara med i unionen eftersom EU ska kunna ha möjlighet att fatta beslut om gemensamma regler på den gemensamma inre marknaden. Det man i dagligt tal kallar för för "EU-lagar" och "EU-regler" är i själva verket någon av de fyra rättsakter som används för att styra inom unionen där en del är bindande, andra inte.

Utöver detta görs ibland yttranden, som är just detta. Uttalanden utan rättsliga skyldigheter för mottagarna. Det kan utfärdas av EU:s största institutioner (kommissionen, rådet, parlamentet), Regionkommittén samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. När lagar ska utformas kan kommittéerna i sina yttranden föra fram lokala, ekonomiska eller sociala synpunkter. Regionkommittén har till exempel utfärdat ett yttrande om programmet för ren luft i Europa.