Ett bränsles förmåga att motstå temperatur och tryck utan att antändas anges i oktantal. Under det senaste hundra åren har oktantalet på bensin ökat för att man velat använda högre kompression i motorn och därmed få högre verkningsgrad vilket gör motorn energieffektivare. På 1930-talet var det vanligt att bilbensin hade oktantal mellan 62 och 72. Idag är 95-oktanig bensin standard.

För att reducera svenskarnas klimatpåverkan beslutade riksdagen om att ställa krav på drivmedelsleverantörer att blanda in fossilfria bränslen i bensin och diesel, så kallad reduktionsplikt. Det innebär att inblandningen ska öka successivt fram till 2030, och gör det möjligt att minska utsläppen från den befintliga fordonsflottan utan extrakostnad för konsumenterna. Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn och arbetsmaskiner står för nära 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, vilket gör att denna förändring kan göra stor skillnad.

Den 1:a augusti 2021 trädde de nya reglerna i kraft. Då ökade inblandningsgraden av fossilfri etanol från fem till tio procent i vanlig 95-oktanig bensin. Det är den blandningen som kallas E10 och den finns redan i 14 andra länder i Europa. Bakgrunden är att den Europeiska Unionen redan för tio år sedan tog bort tidigare hinder för att höja inblandningen.