Ekonomiska sanktioner är ett påverkansmedel för att få ett land eller en grupp individer att sluta agera på ett visst sätt. De är inte nödvändigtvis skapade av ekonomiska skäl utan används ofta som ett politiskt påtryckningsmedel. Sanktionerna ska därmed förstås som en åtgärd man tar till när diplomatiska ansträngningar tycks meningslösa men när man inte är redo att starta en militär konflikt.

Som utrikespolitiskt verktyg är det relativt vanligt. Det införs vanligtvis av ett större land riktat mot ett mindre land när det mindre landet hotar det större landet eller när de behandlar sina medborgare på sätt som strider mot mänskliga rättigheter eller internationella överenskommelser, exempelvis freds- eller handelsavtal. Sanktionerna är sålunda ett alternativ till krig.

Funkar sanktioner?

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!