I efterspelet till det amerikanska valet har jag med förvåning noterat att flera breda svenska medier refererar Donald Trumps ofta grundlösa och direkt felaktiga uttalanden, utan att poängtera för den svenska publiken att det helt saknas fakta som skulle styrka det.

Idag har SVT, TV4, Sveriges Radio och DN alla refererat Trumps lögner om att valet är riggat på framträdande platser på sina sajter, utan att på ett tydligt framträdande sätt klargöra att det är just lögner. (SvD, Aftonbladet och Expressen gjorde inte heller det, men skev i alla fall att påståendena var grundlösa).

Som journalister har vi ett uppdrag att hjälpa allmänheten att förstå världen lite bättre och då är deras förtroende avgörande. Detta förtroende riskerar att naggas i kanten om vi inte tillämpar faktakontroll och poängterar när en uppenbar lögn är en lögn. Vi kan inte förvänta oss att allmänheten kan avgöra vad som är fakta och vad som är falska nyheter, men de har rätt att förvänta sig att vi kan göra det.

I många stora svenska medier har olika "experter" varit frekvent förekommande i rapporteringen från presidentvalet, och deras spekulationer och åsikter har fått en framträdande roll i artiklar, radio- och tv-inslag, youtubeklipp och i poddar. Jag ser en fara i en utveckling där journalister förlitar sig för mycket på andra eller ägnar sig åt personliga analyser istället för att i första hand själva ägna sig åt att försöka förklara sakförhållanden, och tydliggöra vad vi egentligen vet. Allmänheten behöver inte mer åsikter från oss i media. Vad allmänheten behöver är mer fakta.

Det som är glädjande är att allmänhetens sug efter fakta är stort. Vad Vi Vet har fördubblat vår publik senaste året genom att tillämpa just vad jag skulle önska att fler medier skulle göra i tider när behovet efter saklighet är stort. Vi utgår alltid från fakta och redovisar öppet våra källor. Vi publicerar inga spekulationer och inga åsikter utan bara vad vi vet. Och där ingår att kalla en lögn för en lögn.

När stora medier inte gör det i sin rapportering i samband med presidentvalet blir jag oroad över vad det gör med förtroendet för journalistik i Sverige på lång sikt.

Per Grankvist
chefredaktör Vad Vi Vet.